Gói kiểm tra dành cho bác sĩ

Các gói khám đa dạng cho bạn lựa chọn. Chúng tôi sẽ gửi mã gói khám cho bạn qua email để bạn dễ kích hoạt và sử dụng

 • Gói 12 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 24 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 30 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 6 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng

Gói kiểm tra dành cho cá nhân

Các gói khám đa dạng cho bạn lựa chọn. Chúng tôi sẽ gửi mã gói khám cho bạn qua email để bạn dễ kích hoạt và sử dụng

 • Gói 12 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 24 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 30 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 6 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
Đăng ký khám