Chị Nguyệt – Kỹ thuật viên xét nghiệm, cựu nhân viên TT CDC Đồng Tháp

Quả thật quá hay! Thiết bị chụp nhiệt vú Braster dễ thực hiện; đơn giản; phát hiện sớm bất thường vú; ai cũng thao tác được không cần đến cơ sở y tế. Có thể mua thiết bị về thực hiện kiểm tra vú hàng tháng cho tất cả phụ nữ già trẻ không giới hạn!

Đăng ký khám