BRASTER SYSTEM

Phim chụp đến 10.000 lần
Không giới hạn số lượng người được kiểm tra
Không giới hạn dung lượng lưu trữ
Không phí đăng ký
Bảo hành 2 năm

Gói dịch vụ

Vui lòng chọn các gói sau đây để tiến hành đơn hàng của bạn
 • Gói 12 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 24 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 30 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng
 • Gói 6 lần kiểm tra

  * Chọn thêm sản phẩm bổ sung
  Tạm hết hàng

Bảo hành

Thiết bị Braster được nhà sản xuất bảo hành trong 24 tháng. Việc bảo hành chỉ có giá trị khi các phụ kiện và các bộ phận là của chính Công ty Braster và thiết bị được dùng đúng như mô tả trong Hướng dẫn sử dụng và theo đúng mục đích sử dụng.

Bất kỳ việc sửa chữa thiết bị Braster phải do bộ phận dịch vụ của nhà sản xuất thực hiện. Bất cứ việc sửa chữa nào được thực hiện bởi bên không được uỷ quyền thì sẽ làm mất hiệu lực của thời hạn bảo hành.

Đăng ký khám