GIỚI THIỆU
BRASTER SYSTEM

Với Braster bạn có thể tự tầm soát ung thư vú tại nhà cho bạn hay cho người thân của bạn, thiết bị Braster là sản phẩm công nghệ mới do quỹ phát triển cộng đồng Châu Âu đồng tài trợ đầu tư nghiên cứu ứng dụng.

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH SỬ DỤNG AI

1
App hướng dẫn sử dụng
Thiết Bị chụp
2
App gửi ảnh chụp về
Trung tâm
3
AI phân tích
ảnh chụp
4
Chuyên gia Y tế
đọc hình ảnh
5
Kết quả gửi
về App

Các hình ảnh nhiệt được chụp trong quá trình kiểm tra sẽ được phân tích hai lần

  • Phân tích dựa trên những hình ảnh được chụp ở lần kiểm tra gần nhất.
  • So sánh với những hình ảnh chụp được qua 5 lần kiểm tra trước (lưu giữ trên hệ thống Braster dành cho cá nhân)

Kết quả được phân tích bởi các chuyên gia và hai tầng AI

BRASTER SYSTEM HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO

Các thành phần của hệ thống kiểm tra Braster System
Thiết bị Braster
Thiết bị tầm soát Ung thư vú
Tài khoản của bạn
Tài khoản để thực hiện kiểm tra và lưu trữ kết quả
App điện thoại
Kết nối với thiết bị, hướng dẫn và thực hiện kiểm tra
Gửi dữ liệu kiểm tra
Qua ứng dụng di động
Hệ thống AI
Phân tích tự động kết quả kiểm tra
Các chuyên gia
y tế Châu Âu
kiểm tra rà soát kết quả

CHỈ CẦN 4 BƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TRA

01

Người dùng mua thiết bị và gói kiểm tra

02

Người dùng đăng ký tài khoản tại đây và tải app Braster Care về điện thoại

03

Người dùng tiến hành kiểm tra

04

Kết quả sau khi phân tích sẽ được gửi đến Tài khoản của tôi trong vòng 48 giờ tại 

Hãy quan tâm đến Vòng 1 của bạn.
Nhận biết sớm các dấu hiệu của Ung thư Vú
sẽ giúp bạn bảo vệ cơ thể và cuộc sống của bạn!

Đăng ký khám